Agentia pentru Protectia Mediului Galati si S.C. Chiromax S.R.L. anunta:

„ANUNT PUBLIC”

”SC Chiromax SRL, titular al proiectului „Modernizare, extindere, schimbare de destinatie din locuinta in clinica medicala, amplasare firma luminoasa si imprejmuire teren” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul susmentionat, propus a fi amplasat in Galati, str. Domneasca, nr. 82, judetul Galati.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, in zilele de luni-joi intre orele 8.30-16.00 si vineri intre orele 8.30-13.30, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la: Reglementari –> Acordul de mediu –> Proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.”

 

Dacă ți-a plăcut împarte cu prietenii tăi :

Articole similare